"Я свій нарід ніколи не покину": Євгенія Ярошинська у зв'язках із Володимиром Ламанським (спроба реставрації заретушованого) / Ковалець Л. (2014)
Ukrainian

English  Folk art and ethnology    /     Issue (2014, 3)

Kovalets L.
I Will Never Desert My Nation: Yevheniya Yaroshynska in Relation to Volodymyr Lamanskyi (An Attempt of Restoring the Retouched)


Cite:
Kovalets, L. (2014). I Will Never Desert My Nation: Yevheniya Yaroshynska in Relation to Volodymyr Lamanskyi (An Attempt of Restoring the Retouched). Folk art and ethnology , 3, 51-59. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000316092 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна