Оцінювання результатів державних соціальних програм: актуальність,методологія, інструментарій / Саріогло В. Г. (2013)
Ukrainian

English  Demography and social economy    /     Issue (2013, 1)

Sariohlo V. H.
Evaluation of State Social Programs' Results: Relevance, Methodology, Tools


Cite:
Sariohlo, V. H. (2013). Evaluation of State Social Programs' Results: Relevance, Methodology, Tools. Demography and social economy , 1, 57-66. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000317899 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна