Критично-правове мислення: ілюзія індукції / Десятник В. О. (2014)
Ukrainian

English  Law Review of Kyiv University of Law   /     Issue (2014, 4)

Desiatnyk V. O.
Critical legal thinking: illusion induction


Cite:
Desiatnyk, V. O. (2014). Critical legal thinking: illusion induction. Law Review of Kyiv University of Law, 4, 12-16. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000322338 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна