Сучасні підходи до оцінки персоналу суб'єктів господарювання з позицій економічної безпеки / Мігус І. П., Черненко С. А. (2013)
Ukrainian

English  Business Inform   /     Issue (2013, 10)

Mihus I. P., Chernenko S. A.
Modern Approaches to Assessment of Personnel of Economic Subjects from the Point of View of Economic Security


Cite:
Mihus, I. P., Chernenko, S. A. (2013). Modern Approaches to Assessment of Personnel of Economic Subjects from the Point of View of Economic Security. Business Inform, 10, 357-363. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000323409 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна