Трансакційні витрати ринку праці як фактор гальмування економічного розвитку в трансформаційній економіці та шляхи їх мінімізації / Глушач А. В. (2013)
Ukrainian

English  Business Inform   /     Issue (2013, 9)

Hlushach A. V.
Transaction Costs of the Labour Market as a Factor of Slowdown of Economic Development in the Transformational Economy and Ways of their Minimisation


Cite:
Hlushach, A. V. (2013). Transaction Costs of the Labour Market as a Factor of Slowdown of Economic Development in the Transformational Economy and Ways of their Minimisation. Business Inform, 9, 40-48. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000324908 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна