Арабські писемні джерела ІХ–Х cтоліть як інформаційні чинники розвитку українського сходознавства в системі європейської орієнталістики / Крюков В. Г. (2006)
Ukrainian

English  The World of the Orient    /     Issue (2006, 4)

Kriukov V. H.
The Arabic Written Sources of IX–X c. as the Communicatory Factors of the Development of the Ukrainian Oriental Studies in the System of the European Oriental Studies


Cite:
Kriukov, V. H. (2006). The Arabic Written Sources of IX–X c. as the Communicatory Factors of the Development of the Ukrainian Oriental Studies in the System of the European Oriental Studies. The World of the Orient , 4, 5-21. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000328126 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна