Слово тюркологів у теорії комунікативного акту. Мір'яна Теодосієвич. Турецька мова у повсякденній комунікації. – Белград, 2004 р. – ISBN 86-905733–0-5. – 329 с. (Сербською мовою) / Дрига І. М. (2006)
Ukrainian

English  The World of the Orient    /     Issue (2006, 2)

Dryha I. M.
A Word of Turkologists in the Theory of Communicative Act. Mirjana Teodosijevich. The Turkish Language in Everyday Communication. – Belgrad, 2004. – ISBN 86-905733–0-5. – 329 p. (in Serbian language)


Cite:
Dryha, I. M. (2006). A Word of Turkologists in the Theory of Communicative Act. Mirjana Teodosijevich. The Turkish Language in Everyday Communication. – Belgrad, 2004. – ISBN 86-905733–0-5. – 329 p. (in Serbian language). The World of the Orient , 2, 168-170. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000330201 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна