Дмитро Яворницький – популяризатор творчості Тараса Шевченка / Руснак І. (2015)
Ukrainian

English  Philological Discourse   /     Issue (2015, 1)

Rusnak I.
Dmytro Yavornytskyi – Popularizer of Taras Shevchenko's Creative Work


Cite:
Rusnak, I. (2015). Dmytro Yavornytskyi – Popularizer of Taras Shevchenko's Creative Work. Philological Discourse, 1, 48-52. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000330416 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна