Оцінка параметрів міграції радіонуклідів уранового ряду у хвостосховищах Придніпровського хімічного заводу / Процак В. П., Кашпаров В. О., Кириченко В. К., Колябіна І. Л., Марініч О. В., Малоштан І. М., Левчук С. Є., Прокопчук Н. М. (2013)
Ukrainian

English  Nuclear physics and atomic energy   /     Issue (2013, 14 (1))

Protsak V. P., Kashparov V. O., Kyrychenko V. K., Koliabina I. L., Marinich O. V., Maloshtan I. M., Levchuk S. Ye., Prokopchuk N. M.
Evaluation of the parameters of migration of the uranium series radionuclides in the tailings of the Pridneprovskiy chemical plant


Cite:
Protsak, V. P., Kashparov, V. O., Kyrychenko, V. K., Koliabina, I. L., Marinich, O. V., Maloshtan, I. M., Levchuk, S. Ye., Prokopchuk, N. M. (2013). Evaluation of the parameters of migration of the uranium series radionuclides in the tailings of the Pridneprovskiy chemical plant. Nuclear physics and atomic energy, 14 (1), 55-63. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000331685 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна