Особливості змін показників вищої нервової діяльності на стресовий вплив у попередньо гамма-опромінених щурів / Шелковський М. В., Ракочі О. Г., Варецький В. В., Крушінський В. В. (2013)
Ukrainian

English  Nuclear physics and atomic energy   /     Issue (2013, 14 (4))

Shelkovskyi M. V., Rakochi O. H., Varetskyi V. V., Krushinskyi V. V.
Features of changes of higher nervous performance indicators on stress influence in preliminary gamma-radiation-exposed of rats


Cite:
Shelkovskyi, M. V., Rakochi, O. H., Varetskyi, V. V., Krushinskyi, V. V. (2013). Features of changes of higher nervous performance indicators on stress influence in preliminary gamma-radiation-exposed of rats. Nuclear physics and atomic energy, 14 (4), 384-387. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000331959 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна