Позитивна репрезентація людини у фразеологізмах засобами української мови / Венжинович Н. (2010)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2010, 2)

Venzhynovych N.
Positive person representation in phraseologisms of ukrainian language


Cite:
Venzhynovych, N. (2010). Positive person representation in phraseologisms of ukrainian language. Ukrainian Language, 2, 33-43. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000335671 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна