Микола Петрович Лесюк. Штрихи до портрета: науковця, педагога, українця / Бігусяк М. (2010)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2010, 4)

Bihusiak M.
Mykola Petrovych Lesyuk: touches are to the portrait: a scientist, a pedagogue, an ukrainian


Cite:
Bihusiak, M. (2010). Mykola Petrovych Lesyuk: touches are to the portrait: a scientist, a pedagogue, an ukrainian. Ukrainian Language, 4, 143-149. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000338951 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна