Вплив нанорозмірних магніточутливих композитів, що містять 157Gd, на морфофункціональні властивості клітин in vitro / Лавренчук Г. Й., Шевченко Ю. Б., Петрановська А. Л., Пилипчук Е. В., Козловська І. В. (2014)
Ukrainian

English  Nuclear physics and atomic energy   /     Issue (2014, 15 (2))

Lavrenchuk H. Y., Shevchenko Yu. B., Petranovska A. L., Pylypchuk E. V., Kozlovska I. V.
Impact of 157Gd containing nanoscale magnetosensitive composites on morfofunctional properties of cells in vitro


Cite:
Lavrenchuk, H. Y., Shevchenko, Yu. B., Petranovska, A. L., Pylypchuk, E. V., Kozlovska, I. V. (2014). Impact of 157Gd containing nanoscale magnetosensitive composites on morfofunctional properties of cells in vitro. Nuclear physics and atomic energy, 15 (2), 163-170. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000339696 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна