Генетична мінливість у вікових групах популяції Pinus sylvestris var. cretacea (Pinaceae) на заповідній території "Крейдова флора" / Коршиков І. І., Мільчевська Я. Г., Калафат Л. О., Лиманський С. В., Пастернак Г. О. (2014)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2014, 71 (6))

Korshykov I. I., Milchevska Ya. H., Kalafat L. O., Lymanskyi S. V., Pasternak H. O.
Genetic variation of age groups in Pinus sylvestris var. cretacea (Pinaceae) population in the "Kreidova flora" protected area


Cite:
Korshykov, I. I., Milchevska, Ya. H., Kalafat, L. O., Lymanskyi, S. V., Pasternak, H. O. (2014). Genetic variation of age groups in Pinus sylvestris var. cretacea (Pinaceae) population in the "Kreidova flora" protected area. Ukrainian Botanical Journal , 71 (6), 733-739. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000345207 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна