Особистість у мові: учитель, учений, керівник (до ювілею професора Ю. Ф. Прадіда) / Савченко Л., Богданович Г. (2011)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2011, 2)

Savchenko L., Bohdanovych H.
Personality in language: a teacher, a scientist, a leader (on the anniversary of Professor Yu. Ph. Pradid)


Cite:
Savchenko, L., Bohdanovych, H. (2011). Personality in language: a teacher, a scientist, a leader (on the anniversary of Professor Yu. Ph. Pradid). Ukrainian Language, 2, 134-137. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000349412 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна