Способи порушення норми в українській фраземіці / Бардукова Г. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2013, 1)

Bardukova H.
The methods of standard breach in Ukrainian phrasemics


Cite:
Bardukova, H. (2013). The methods of standard breach in Ukrainian phrasemics. Ukrainian Language, 1, 59-67. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000350040 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна