"Пишу, як серце диктує…" (Роль Сидора Вороб кевича в історії української літературної мови на Буковині в другій половині ХІХ ст.) / Кульбабська О., Шатілова Н. (2012)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2012, 1)

Kulbabska O., Shatilova N.
‘I write as my heart tells me...' (Sydir Vorobkevych's Role in the History of the Ukrainian Literary Language in Bukovyna of the Late 1800 s.)


Cite:
Kulbabska, O., Shatilova, N. (2012). ‘I write as my heart tells me...' (Sydir Vorobkevych's Role in the History of the Ukrainian Literary Language in Bukovyna of the Late 1800 s.). Ukrainian Language, 1, 116-130. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000351375 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна