Соціокультурні детермінанти динаміки метафори в мові української поезії XX ст. / Кравець Л. (2012)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2012, 3)

Kravets L.
Sociocultural determinants of metaphor dynamiss in the language of the twentieth century Ukrainian poetry


Cite:
Kravets, L. (2012). Sociocultural determinants of metaphor dynamiss in the language of the twentieth century Ukrainian poetry. Ukrainian Language, 3, 48-56. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000351425 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна