Відбиття фразеологічного арсеналу Пантелеймона Куліша в сучасній лексикографії / Устенко Л. (2012)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2012, 3)

Ustenko L.
Reflection of Panteleimon Kulish's phraseological arsenal in modern lexicography


Cite:
Ustenko, L. (2012). Reflection of Panteleimon Kulish's phraseological arsenal in modern lexicography. Ukrainian Language, 3, 64-72. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000351427 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна