Діяльність Федора Лизогуба щодо організації роботи уряду Української Держави (травень – листопад 1918 р.) / Пиріг Р. Я. (2011)
Ukrainian

English  Ukrainian Historical Journal   /     Issue (2011, 5)

Pyrih R. Ya.
Fedir Lyzohub Activity on the Organization of the Ukrainian State Government Functioning (May – November 1918)


Cite:
Pyrih, R. Ya. (2011). Fedir Lyzohub Activity on the Organization of the Ukrainian State Government Functioning (May – November 1918). Ukrainian Historical Journal, 5, 61-80. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000353318 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна