Українська націонал-демократія та кримське питання в першій половині 1990-х рр.: на роздоріжжі між raison d'état і демократичним ідеалом / Шульга Т. С. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian Historical Journal   /     Issue (2013, 4)

Shulha T. S.
Ukrainian National Democracy and Crimean Issue in the Early 1990s: Among Raison D'État and Democracy Ideal


Cite:
Shulha, T. S. (2013). Ukrainian National Democracy and Crimean Issue in the Early 1990s: Among Raison D'État and Democracy Ideal. Ukrainian Historical Journal, 4, 40-47. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000354311 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна