Долання кадрового дефіциту під час ліберальних реформ 1860–1870-х рр.: особливості українських ґуберній Російської імперії / Шандра В. С. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian Historical Journal   /     Issue (2013, 6)

Shandra V. S.
The Cadre Deficit During Liberal Reforms of 1860–1870s Overcoming


Cite:
Shandra, V. S. (2013). The Cadre Deficit During Liberal Reforms of 1860–1870s Overcoming. Ukrainian Historical Journal, 6, 92-111. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000354368 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна