Великі групи знаків (θέσεις) та їх місце в калофонічній стихирі Преображення "Прοтuπώv тήv Àvάσтασιv" / Міщенко І. (2014)
Ukrainian

English  Researches of Fine Arts   /     Issue (2014, 1)

Mishchenko I.
Large Groups of Signs (θέσεις) and Their Role in the Kalophonic sticheron Transfiguration Prοtuπώv tήv Àvάσtασιv


Cite:
Mishchenko, I. (2014). Large Groups of Signs (θέσεις) and Their Role in the Kalophonic sticheron Transfiguration Prοtuπώv tήv Àvάσtασιv. Researches of Fine Arts, 1, 14-28. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000355203 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна