Особливості виконання фортепіанних творів Клода Дебюссі на прикладі прелюдії "Ворота Альгамбри" (порівняльний аналіз трьох інтерпретацій мініатюри) / Горбунова І. (2014)
Ukrainian

English  Researches of Fine Arts   /     Issue (2014, 1)

Horbunova I.
Performance Features of the Piano Works of Claude Debussy on the Example of the Prelude Gate to the Alhambra (a comparative analysis of Three Interpetations of the Miniature)


Cite:
Horbunova, I. (2014). Performance Features of the Piano Works of Claude Debussy on the Example of the Prelude Gate to the Alhambra (a comparative analysis of Three Interpetations of the Miniature). Researches of Fine Arts, 1, 35-42. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000355205 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна