Визначальні мотиваційні чинники в семантичному зрізі концепцій хорової акапельної творчості Віктора Степурка: до проблеми світогляду митця / Бардашевська Я. (2014)
Ukrainian

English  Researches of Fine Arts   /     Issue (2014, 1)

Bardashevska Ya.
Determinative Motivational Factors in the semantic Aspect of the A'cappella Choral Works of Viktor Stepurko: To the Problem of An Artist's Worldview


Cite:
Bardashevska, Ya. (2014). Determinative Motivational Factors in the semantic Aspect of the A'cappella Choral Works of Viktor Stepurko: To the Problem of An Artist's Worldview. Researches of Fine Arts, 1, 145-151. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000355218 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна