Розвиток галузевої екологічної політики (на прикладі відновлювальної низькопотенційної енергетики) / Хлобистов Є., Сегеда І., Трикуш Н. (2016)
Ukrainian

English  Environmental Economics and Sustainable Development   /     Issue (2016, 2016)

Khlobystov Ye., Seheda I., Trykush N.
Development of industrial environmental policy (based on renewable low-potential energy)


Cite:
Khlobystov, Ye., Seheda, I., Trykush, N. (2016). Development of industrial environmental policy (based on renewable low-potential energy). Environmental Economics and Sustainable Development, 2016, 154-162. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000761825 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна