Загальна хмарність в Україні до середини XXІ ст. за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей / Краковська С. В., Паламарчук Л. В., Білозерова А. К., Шпиталь Т. М. (2017)
Ukrainian

English  Geoinformatika   /     Issue (2017, 3)

Krakovska S. V., Palamarchuk L. V., Bilozerova A. K., Shpytal T. M.
Total Cloud Cover in Ukraine till the Mid-21st Century Based on the Data of an Ensemble of Regional Climate Models


Cite:
Krakovska, S. V., Palamarchuk, L. V., Bilozerova, A. K., Shpytal, T. M. (2017). Total Cloud Cover in Ukraine till the Mid-21st Century Based on the Data of an Ensemble of Regional Climate Models. Geoinformatika, 3, 56-66. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770531 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна