Мiжнародна наукова конференцiя "Диференцiальнi рiвняння та їх застосування” / Самойленко А. М., Перестюк М. О., Самойленко В. Г., Конет І. М., Теплiнський Ю. В. (2017)
Ukrainian

English  Nonlinear oscillations   /     Issue (2017, 20 (3))

Samoilenko A. M., Perestiuk M. O., Samoilenko V. H., Konet I. M., Teplinskyi Yu. V.
International scientific conference "Differential equations and their applications”


Cite:
Samoilenko, A. M., Perestiuk, M. O., Samoilenko, V. H., Konet, I. M., Teplinskyi, Yu. V. (2017). International scientific conference "Differential equations and their applications”. Nonlinear oscillations, 20 (3), 431-432. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771755 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна