Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України (Рец. на кн.: Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спеціальності 029 "Інформ., бібл. та архів. справа" / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с.) / Добко Т. (2017)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (2017, 4)

Dobko T.
Continuous Development of Bibliographic Resources of Ukraine (Rets. na kn.: Shvetsova-Vodka H. M. Zahalne bibliohrafoznavstvo. Bibliohrafichni resursy Ukrainy : navch. posib. dlia studentiv spetsialnosti 029 "Inform., bibl. ta arkhiv. sprava" / H. M. Shvetsova-Vodka ; M-vo osvity i nauky Ukrainy, Rivnen. derzh. humanitar. un-t. – Kyiv : Kondor, 2017. – 219 s.)


Cite:
Dobko, T. (2017). Continuous Development of Bibliographic Resources of Ukraine (Rets. na kn.: Shvetsova-Vodka H. M. Zahalne bibliohrafoznavstvo. Bibliohrafichni resursy Ukrainy : navch. posib. dlia studentiv spetsialnosti 029 "Inform., bibl. ta arkhiv. sprava" / H. M. Shvetsova-Vodka ; M-vo osvity i nauky Ukrainy, Rivnen. derzh. humanitar. un-t. – Kyiv : Kondor, 2017. – 219 s.). Bibliotechnyi visnyk, 4, 60-62. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000782140 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна