Теореми про ізоморфізми для деяких параболічних початково-крайових задач у просторах Хермандера: граничний випадок / Лось В. М. (2016)
Ukrainian

English  Ukrainian Mathematical Journal   /     Issue (2016, 68 (6))

Los V. M.
Theorems on isomorphisms for some parabolic initial-boundary-value problems in Hörmander spaces: limiting case


Cite:
Los, V. M. (2016). Theorems on isomorphisms for some parabolic initial-boundary-value problems in Hörmander spaces: limiting case. Ukrainian Mathematical Journal, 68 (6), 786-799. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000785483 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна