Тригонометричні наближення та колмогоровські поперечники анізотропних класів Бєсова періодичних функцій багатьох змінних / Миронюк В. В. (2014)
Ukrainian

English  Ukrainian Mathematical Journal   /     Issue (2014, 66 (8))

Myroniuk V. V.
Trigonometric Approximations and Kolmogorov Widths of Anisotropic Besov Classes of Periodic Functions of Several Variables


Cite:
Myroniuk, V. V. (2014). Trigonometric Approximations and Kolmogorov Widths of Anisotropic Besov Classes of Periodic Functions of Several Variables. Ukrainian Mathematical Journal, 66 (8), 1117–1132. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000790119 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна