Огуз — курган на ключовому роздоріжжі Скіфії (пошук Херсонеського сліду) / Болтрик Ю. В. (2017)
Ukrainian

English  Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy   /     Issue (2017, 2)

Boltryk Yu. V.
Oguz — the Tumulus in a Crucial Crossroads of Scythia (Search for Khersones' Mark)


Cite:
Boltryk, Yu. V. (2017). Oguz — the Tumulus in a Crucial Crossroads of Scythia (Search for Khersones' Mark). Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy, 2, 66-77. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000790681 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна