Особливості формування просторово-функціональної структури мікробного біому ґрунту та його активність за трансформації рослинних решток / Патика М. В., Колодяжний О. Ю., Ібатуллін І. І., Патика Т. І., Борко Ю. П. (2017)
Ukrainian

English  Microbiological Journal   /     Issue (2017, 79 (5))

Patyka M. V., Kolodiazhnyi O. Yu., Ibatullin I. I., Patyka T. I., Borko Yu. P.
Features of Formation the Spatial-Functional Structure of Microbial Biome of Soil and its Activity at the Transformation of Plant Residues


Cite:
Patyka, M. V., Kolodiazhnyi, O. Yu., Ibatullin, I. I., Patyka, T. I., Borko, Yu. P. (2017). Features of Formation the Spatial-Functional Structure of Microbial Biome of Soil and its Activity at the Transformation of Plant Residues. Microbiological Journal, 79 (5), 91-104. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000795723 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна