Просторова організація кореляційних зв'язків між амплітудами основних ритмів ЕЕГ у дітей в нормі та при центральних порушеннях рухової активності / Головченко І. В., Гайдай М. І. (2015)
Ukrainian

English  Neurophysiology   /     Issue (2015, 47 (6))

translit Transliteration


Holovchenko I. V., Haidai M. I.
Prostorova orhanizatsiia koreliatsiinykh zviazkiv mizh amplitudamy osnovnykh rytmiv EEH u ditei v normi ta pry tsentralnykh porushenniakh rukhovoi aktyvnosti


Cite:
Holovchenko, I. V., Haidai, M. I. (2015). Prostorova orhanizatsiia koreliatsiinykh zviazkiv mizh amplitudamy osnovnykh rytmiv EEH u ditei v normi ta pry tsentralnykh porushenniakh rukhovoi aktyvnosti. Neurophysiology, 47 (6), 539-551 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000796758 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна