Інгібування реактивного гліозу в сітківці щурів із стрептозотоциніндукованим діабетом під дією гідратованого C60-фулерену / Недзвецький В. С., Прищепа І. В., Тихомиров А. О., Байдаш Г. (2016)
Ukrainian

English  Neurophysiology   /     Issue (2016, 48 (2))

translit Transliteration


Nedzvetskyi V. S., Pryshchepa I. V., Tykhomyrov A. O., Baidash H.
Inhibuvannia reaktyvnoho hliozu v sitkivtsi shchuriv iz streptozototsynindukovanym diabetom pid diieiu hidratovanoho C60-fulerenu


Cite:
Nedzvetskyi, V. S., Pryshchepa, I. V., Tykhomyrov, A. O., Baidash, H. (2016). Inhibuvannia reaktyvnoho hliozu v sitkivtsi shchuriv iz streptozototsynindukovanym diabetom pid diieiu hidratovanoho C60-fulerenu. Neurophysiology, 48 (2), 142-152 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000796827 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна