Вплив додаткового когнітивного навантаження на просторово-часові параметри ходьби у жінок різних вікових груп / Мороз В. М., Йолтухівський М. В., Тищенко І. В., Богомаз О. В., Московко Г. С., Кривов'яз С. О. (2016)
Ukrainian

English  Neurophysiology   /     Issue (2016, 48 (2))

translit Transliteration


Moroz V. M., Yoltukhivskyi M. V., Tyshchenko I. V., Bohomaz O. V., Moskovko H. S., Kryvoviaz S. O.
Vplyv dodatkovoho kohnityvnoho navantazhennia na prostorovo-chasovi parametry khodby u zhinok riznykh vikovykh hrup


Cite:
Moroz, V. M., Yoltukhivskyi, M. V., Tyshchenko, I. V., Bohomaz, O. V., Moskovko, H. S., Kryvoviaz, S. O. (2016). Vplyv dodatkovoho kohnityvnoho navantazhennia na prostorovo-chasovi parametry khodby u zhinok riznykh vikovykh hrup. Neurophysiology, 48 (2), 162-166 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000796829 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна