Листування Михайла Грушевського: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка / Упоряд. О. Мельник; ред. Л. Винар, І. Гирич. – К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2012. – 640 с. – (Серія: "Епістолярні джерела грушевськознавства". – Т. 6) / Іваницька С. Г. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian archeographic year book   /     Issue (2013, 18)

Ivanytska S. H.
Lystuvannia Mykhaila Hrushevs'koho: Lystuvannia Mykhaila Hrushevs'koho ta Yuriia Tyshchenka / Comp. O. Mel'nyk; ed. L. Vynar, I. Hyrych. – Kyiv; New York; Paris; Lviv; Toronto, 2012. – 640 p. – (Series: "Epistoliarni dzerela hrushevs'koznavstva". – Vol. 6)


Cite:
Ivanytska, S. H. (2013). Lystuvannia Mykhaila Hrushevs'koho: Lystuvannia Mykhaila Hrushevs'koho ta Yuriia Tyshchenka / Comp. O. Mel'nyk; ed. L. Vynar, I. Hyrych. – Kyiv; New York; Paris; Lviv; Toronto, 2012. – 640 p. – (Series: "Epistoliarni dzerela hrushevs'koznavstva". – Vol. 6). Ukrainian archeographic year book, 18, 748-761. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000799043 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна