Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР 1917 – 1941: Джерелознавче дослідження – Том 2. – Дрогобич: Коло, 2013. – 1066 с. / Кот С. І. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian archeographic year book   /     Issue (2013, 18)

Kot S. I.
Serhii Bilokin'. Masovyi teror iak zasib derzhavnoho upravlinnia v SRSR 1917 – 1941: Dzhereloznavche doslidzhennia. – Drohobych: Kolo, 2013. – Vol. 2. – 1066 p.


Cite:
Kot, S. I. (2013). Serhii Bilokin'. Masovyi teror iak zasib derzhavnoho upravlinnia v SRSR 1917 – 1941: Dzhereloznavche doslidzhennia. – Drohobych: Kolo, 2013. – Vol. 2. – 1066 p. Ukrainian archeographic year book, 18, 766-772. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000799045 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна