Данилишин О. Повстанськими стежками Жидачівщини. Бої, бункери, криївки… – Дрогобич: Коло, 2012. – 514 с. / Ковальчук В. М. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian archeographic year book   /     Issue (2013, 18)

Kovalchuk V. M.
Oleksii Danylyshyn. Povstans'kymy stezhkamy Zhydachivshchyny. Boi, bunkery, kryivky... – Drohobych: Kolo, 2012. – 514 p.


Cite:
Kovalchuk, V. M. (2013). Oleksii Danylyshyn. Povstans'kymy stezhkamy Zhydachivshchyny. Boi, bunkery, kryivky... – Drohobych: Kolo, 2012. – 514 p. Ukrainian archeographic year book, 18, 773-777. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000799046 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна