Видання роману Ж. Ф. Мармонтеля "Інки або знищення держави Перу" з фальшивими вихідними даними: факти, гіпотези, аналіз друкарських особливостей примірників / Ціборовська-Римарович І. (2017)
Ukrainian

English  Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine   /     Issue (2017, 47)

Tsiborovska-Rymarovych I.
Edition of the Novel "The Incas or Destruction of Peru Impire"" by J. F. Marmontel With Fake Background Details: Facts, Hypothesis, Typographical Analysis of the Copies


Cite:
Tsiborovska-Rymarovych, I. (2017). Edition of the Novel "The Incas or Destruction of Peru Impire"" by J. F. Marmontel With Fake Background Details: Facts, Hypothesis, Typographical Analysis of the Copies. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 47, 231-244. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000799276 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна