Науковий потенціал архіву Президії НАН України у реконструкції міжнародного наукового співробітництва гуманітарних академічних установ України та Болгарії (50–60-ті роки XX ст.) / Індиченко Г. (2017)
Ukrainian

English  Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine   /     Issue (2017, 47)

Indychenko H.
Scientific Potential of the Fund Archive of the Presidium of National Academy of Sciences of Ukraine in the Reconstruction of International Scientific Cooperation of the Humanitarian Academic Institutions of Ukraine and Bulgaria (50–60-ies of the XX ct.)


Cite:
Indychenko, H. (2017). Scientific Potential of the Fund Archive of the Presidium of National Academy of Sciences of Ukraine in the Reconstruction of International Scientific Cooperation of the Humanitarian Academic Institutions of Ukraine and Bulgaria (50–60-ies of the XX ct.). Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 47, 290-303. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000799281 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна