Розподіл алельних варіантів генів інгібіторів та активаторів ектопічної кальцифікації у пацієнтів із гострим коронарним синдромом / Гарбузова В. Ю., Обухова О. А., Розуменко І. О., Дубовик Є. І., Олешко Т. М., Гарбузова Є. А., Швачко Д. B., Атаман О. В. (2017)
Ukrainian

English  Factors in experimental evolution of organisms   /     Issue (2017, 21)

Harbuzova V. Yu., Obukhova O. A., Rozumenko I. O., Dubovyk Ye. I., Oleshko T. M., Harbuzova Ye. A., Shvachko D. B., Ataman O. V.
Distribution of allelic variants of genes inhibitors and activators ectopic calcification in patients with acute coronary syndrome


Cite:
Harbuzova, V. Yu., Obukhova, O. A., Rozumenko, I. O., Dubovyk, Ye. I., Oleshko, T. M., Harbuzova, Ye. A., Shvachko, D. B., Ataman, O. V. (2017). Distribution of allelic variants of genes inhibitors and activators ectopic calcification in patients with acute coronary syndrome. Factors in experimental evolution of organisms, 21, 306-310. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000800079 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна