Системні зміни в українському суспільстві першої половини XX століття: структура джерельної бази дослідження: монографія. (Упоряд. Надія Миронець, Валентина Піскун). Ін-т укр. археограф. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України. – К.: "МП Леся", 2015. – 263 с., відомості про авторів, – с. 247, список публікацій авторів (за темою дослідження) – с. 248-262 / Дмитрієнко М., Іщенко Я. (2015)
Ukrainian

English  Siverian Chronicle   /     Issue (2015, 5)

translit Transliteration


Dmytriienko M., Ishchenko Ya.
Systemni zminy v ukrainskomu suspilstvi pershoi polovyny XX stolittia: struktura dzherelnoi bazy doslidzhennia: monohrafiia. (Uporiad. Nadiia Myronets, Valentyna Piskun). In-t ukr. arkheohraf. ta dzhereloznav. im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. – K.: "MP Lesia", 2015. – 263 s., vidomosti pro avtoriv, – s. 247, spysok publikatsii avtoriv (za temoiu doslidzhennia) – s. 248-262


Cite:
Dmytriienko, M., Ishchenko, Ya. (2015). Systemni zminy v ukrainskomu suspilstvi pershoi polovyny XX stolittia: struktura dzherelnoi bazy doslidzhennia: monohrafiia. (Uporiad. Nadiia Myronets, Valentyna Piskun). In-t ukr. arkheohraf. ta dzhereloznav. im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. – K.: "MP Lesia", 2015. – 263 s., vidomosti pro avtoriv, – s. 247, spysok publikatsii avtoriv (za temoiu doslidzhennia) – s. 248-262. Siverian Chronicle, 5, 153-160 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000807719 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна