Рахно Костянтин. Свистопляска і Ренкавка (Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування національної ідентичності слов'янських народів): Монографія. – Полтава: ТОВ "АСМІ", 2013. – 488 с. / Клепак А. (2015)
Ukrainian

English  Siverian Chronicle   /     Issue (2015, 5)

translit Transliteration


Klepak A.
Rakhno Kostiantyn. Svystopliaska i Renkavka (Hlyniani vyroby v tradytsiino-pobutovii kulturi iak dzherelo formuvannia natsionalnoi identychnosti slovianskykh narodiv): Monohrafiia. – Poltava: TOV "ASMI", 2013. – 488 s.


Cite:
Klepak, A. (2015). Rakhno Kostiantyn. Svystopliaska i Renkavka (Hlyniani vyroby v tradytsiino-pobutovii kulturi iak dzherelo formuvannia natsionalnoi identychnosti slovianskykh narodiv): Monohrafiia. – Poltava: TOV "ASMI", 2013. – 488 s. Siverian Chronicle, 5, 164-166 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000807721 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна