"Номографія" як мистецтво написання законів; практичні рекомендації та правила попередження і ліквідації помилок у використанні законодавчої техніки в трактаті Джеремі Бентама / Наставний Б. Е. (2017)
Ukrainian

English  Almanac of Law   /     Issue (2017, 8)

Nastavnyi B. E.
Nomography as the art of writing laws; practical recommendations and rules for prevention and elimination of imperfections in usage of legislative technique in the freatise written by Jeremy Bentham


Cite:
Nastavnyi, B. E. (2017). Nomography as the art of writing laws; practical recommendations and rules for prevention and elimination of imperfections in usage of legislative technique in the freatise written by Jeremy Bentham. Almanac of Law, 8, 221-225. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000814517 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна