Листи хорунжого УСС Миколи Опоки до Ростислава Заклинського як джерело до вивчення повсякдення офіцерів Галицької Армії / Тютенко Р. (2016)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2016, 3(1))

Tiutenko R.
The USS Ensign Mykola Opoka's letters to Rostyslav Zaklynskyi as a source for the studying of the Galician Army officer's daily life


Cite:
Tiutenko, R. (2016). The USS Ensign Mykola Opoka's letters to Rostyslav Zaklynskyi as a source for the studying of the Galician Army officer's daily life. Emìnak, 3(1), 112-116. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000816596 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна