Дезактивація каталізаторів на основі цеоліту Х з активною і модифікованою гексафторсилікатом амонію поверхнею у метилуванні толуолу / Пертко О. П., Волошина Ю. Г., Коновалов С. В., Патриляк Л. К. (2017)
Ukrainian

English  Catalysis and Petrochemistry   /     Issue (2017, 26)

Pertko O. P., Voloshyna Yu. H., Konovalov S. V., Patryliak L. K.
Deactivation of zeolite X based catalysts with active and ammonium hexafluorosilicate modified external surface in toluene methylation


Cite:
Pertko, O. P., Voloshyna, Yu. H., Konovalov, S. V., Patryliak, L. K. (2017). Deactivation of zeolite X based catalysts with active and ammonium hexafluorosilicate modified external surface in toluene methylation. Catalysis and Petrochemistry, 26, 30-35. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000822975 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна