Очищення транспортних палив від сірковмісних сполук каталітично-адсорбційним методом (повідомлення 1) / Кашковський В. І., Кисельов В. П., Безуглий Ю. В., Вихрестюк М. І., Трачевський В. В., Мельник А. К. (2017)
Ukrainian

English  Catalysis and Petrochemistry   /     Issue (2017, 26)

Kashkovskyi V. I., Kyselov V. P., Bezuhlyi Yu. V., Vykhrestiuk M. I., Trachevskyi V. V., Melnyk A. K.
Purification of transport fuels of sulfur-containing compounds by catalytic adsorption method (report 1)


Cite:
Kashkovskyi, V. I., Kyselov, V. P., Bezuhlyi, Yu. V., Vykhrestiuk, M. I., Trachevskyi, V. V., Melnyk, A. K. (2017). Purification of transport fuels of sulfur-containing compounds by catalytic adsorption method (report 1). Catalysis and Petrochemistry, 26, 71-81. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000822982 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна