Пісня про повстання Мартина Пушкаря на маргінесах фольклористики і літературознавства / Іваннікова Л. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 5)

Ivannikova L.
Song about Martyn Pushkar's Rebellion on the Margins of Folklore and Literature Studies


Cite:
Ivannikova, L. (2017). Song about Martyn Pushkar's Rebellion on the Margins of Folklore and Literature Studies. Word and time, 5, 65-69. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000828395 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна