Перспектива автоінтертекстуальності в романі М. Продановича "Еліша в країні Святих Коропів" / Білик Н. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 6)

Bilyk N.
Perspective of Auto-Intertextuality in M. Prodanovich's Novel "Elisha in the Land of Saint Carps"


Cite:
Bilyk, N. (2017). Perspective of Auto-Intertextuality in M. Prodanovich's Novel "Elisha in the Land of Saint Carps". Word and time, 6, 56-62. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000828453 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна